Υπουργείο Περιβάλλοντος

Book design

Σχεδιασμός εντύπου για τo Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και την 4η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των εξελίξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι βασικοί τομείς του περιβάλλοντος στη χώρα μας. 

Με δεδομένα τα κείμενα και τους περιβαλλοντικούς χάρτες που δόθηκαν από τον πελάτη, σχεδιάστηκε ένα έντυπο 564 σελίδων του οποίου τα οκτώ βασικά κεφάλαια (Πρόλογος, Κλιματική Αλλαγή, Ακουστικό Περιβάλλον, Ποιότητα Ατμόσφαιρας, Φύση–Βιοποικιλότητα, Διαχείριση Αποβλήτων, Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα, Συμπεράσματα) υιοθετούν το καθένα ένα δικό του χρώμα, το οποίο εμφανίζεται στην τυπογραφία και στην τίντα των εικόνων. 

Read more
Read less
Souldesign Cookies Logo

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

i

Subscribeto our news list: